Posts tagged: Hyper-V

Har du riktig IT-infrastruktur?

By , 7 april, 2011 23:20
En konkurransedyktig virksomhet krever en velfungerende og effektiv IT-arkitektur. Hva skal til for å imøtekomme morgendagens teknologiske innovasjoner med nye krav og behov? De siste årene har det skjedd endring i hvordan vi tenker, designer og implementer infrastruktur. Virtualisering har blitt modent, automatisering er blitt en viktig del av det moderne datasenter og blant faktorene som i større og større grad påvirker designvalgene – vi har blitt mobile og krever tilgjengelighet til IT-systemene når som helst og hvor som helst.

“I år vil antallet mobile medarbeidere passere en million på verdensbasis, og innen 2013 vil 1,2 milliarder mennesker – mer enn en tredjedel av verdens befolkning – jobbe på farten. IDC, Februar 2010”

Det å finne den optimale IT-plattform er ikke enkelt. Når man tenker nytt er det mange barrierer og faktorer som spiller inn, og ikke minst er det viktig å få forståelse og forankring for de valg som besluttes. For å identifisere hvilken arkitektur som passer virksomheten best kan man få god hjelp gjennom å fokusere på krav og prioritet. Husk at det er forskjell på ønske og krav. Et ønske er noe som har en etterspørsel, mens krav kan være nødvendig eller kritisk for driften. Hva er det man ønsker å oppnå, hvilke krav stilles til løsningen og hvilket behov er det som skal dekkes?

Riktig IT-arkitektur handler først og fremst om hvor godt arkitekturen støtter organisasjons mål og verdikjede.

Fem punkter

I en moderne IT-design er det fem punkter som kan være nyttige å legge til grunn når man skal sette krav og prioritet.
 • Fleksibilitet – klar for fremtiden?
  For å være forberedt på fremtiden og for å oppnå størst mulig gevinst av investeringene, bør det satses på gjenbrukbare og tilpasningsdyktige løsninger.

  Fleksibilitet kan skapes gjennom modualisert arkitektur, hvor en modul er en logisk samling av komponenter, som alene, eller i kombinasjon med andre moduler, utfører et sett med nært beslektede funksjoner. En modul alene, eller en sammensetning av moduler utgjør en tjeneste. For eksempel så kan OS-virtualisering være en modul. En modul kan være rene tekniske moduler (teknologi) eller moduler som beskriver prosesser eller rutiner.

  Gjennom modualisering oppnås:
  - Bedre systemteknisk oversikt og synliggjøring av avhengigheter
  - Forenkle gjenbruk av løsninger
  - Standardisert arkitektur
  - En arkitektur som er imøtekommen for nye endringer, hvor nye og gamle moduler enkelt kan endres eller utvides
 • Brukervennlighet – få brukeren til å bruke
  Brukerne, de som skaper verdi, blir ofte glemt i iveren etter å ta i bruk ny teknologi. Sett brukeren i fokus og involver brukere når løsning skal testes og utvikles. Gevinsten av IT-investeringen kan bli borte dersom brukeren ikke får tilstrekkelig opplæring eller ikke forstår hvordan nye tjenester kan brukes effektivt.
  Brukerne vil søke de verktøy som de finner best egnet til å få jobben gjort. Analyser bruksmønstre.
 • Endringsledelse – en kontroll prosess
  Der er ikke alltid enkelt å gjennomføre endringer i praksis. Det må skapes en felles forståelse i organisasjonen for hvordan innføring av nytt system påvirker arbeidsprosesser, organisasjon, kompetansekrav og roller. Etabler gode team for å drive endringsprosessen og lag planer for gevinstrealisering og innføring.
 • Ytelse – lag raske løsninger
  God operasjonell ytelse på en tjeneste er viktig for å sikre at brukerne får den nødvendige respons de trenger for å utføre sitt daglige arbeid.
 • Pålitelighet – få det til å virke
  Tillitt til IT-systemene er kritisk for de fleste bedrifter. IT-organisasjonen må ha den nødvendige metodikk og verktøykasse for å kunne måle og sikre pålitelige IT-system
IT-organisasjonen kan risikere å investere mye i en løsning som ikke passer virksomheten hvis kriteriene var feil definerte. Benchmarking, due diligence, risikoanalyse og erfaring gir verdifulle innspill slik at riktige valg gjøres. Det handler også om å skape varige gevinster og det er viktig at investeringene samsvarer med forretningsstrategien. Innholdet i IT-strategien skal være forståelig for alle deler av virksomheten, både ledelse og ansatte. Sørg for å finne løsninger som skaper smidighet, fleksibilitet og sikkerhet.

Nettskyen

Brukernes ønske om å være smidige fører oss mot tjenester på internett og tjeneste baserte applikasjoner – Nettskyen. Tilgjengelighet er en utfordring som ofte kan være vanskelig å tilfredsstille i eksisterende miljø. Brukeren trenger noe – en tjeneste, og skyen gir brukeren mulighet til å forespørre, motta og bruke tjenesten. Hvor tjenesten leveres fra kan være gjennom egne servere, skyen, partnere eller kanskje en hybrid av disse. Nye dynamiske datasenter bør lett kunne knyttes til tjenester i skyen.

Det er viktig å legge en nettsky-strategi som sikrer at tjenestene som implementeres understøtter forretningsmessige forventninger og tilfredsstiller de krav virksomheten har til sikkerhet, compliance, risiko, personvern, identitetsforvaltning og tjenesteintegritet.
Tjenester og plassering i Nettskyen

Kilde: KPMG Nederland 2010 - http://www.kpmg.no/arch/_img/9695501.pdf

 

Både private- og offentlige organisasjoner vil finne tjenesteområder som passer eller ikke passer for flytting til en nettsky. KMPG gjennomførte i 2010 en undersøkelse i en internasjonal bank for å identifisere hvilke tjenester som typisk kunne flyttes til nettskyen. Portaler, Office-applikasjoner og e-post er blant de tjenester som utpeker seg som enklest å tilgjengeliggjøre i skyen. Software as a Servcie tilbydere som satser stort blant annet innen portal, office og e-post er Microsoft Office 365 og Google Apps for Business.

Verdt å merke seg er også at mange ønsker å plassere virksomhetens utviklingsmiljø eller utviklingsplattform som en tjeneste i skyen. Utviklingsmiljø kan være kostbare å vedlikeholde og drifte. Kanskje er det utviklingsmiljøet som for mange vil være første steg i retning av nettskyen, enten som en privat cloud tjeneste i virksomheten eller plassert hos en tilbyder. Defense Informastion System Agency (USA) er eksempel på en tilbyder som tilbyr skytjenester for å raskt kunne opprette utviklingsmiljø for Forsvaret i USA – Rapid Access Computing Enviroment http://disa.mil/race/

Tips for suksess med IT-moderniseringsprosjektet

 • Analyser og få oversikt over eksisterende infrastruktur
 • Bestem plassering av datasenter, antall datasenter og om de bør bære frittstående, samlokalisert eller outsourcet. Konsolider mest mulig av eksisterende datasenter. Lag en samlet Cloud Computing-strategi for virksomheten
 • Utred hvordan datasenterkonsolidering og moderniseringen vil påvirke IT-plattformer og system. Hvordan skal gammel infrastruktur håndteres og skal noe sameksistere?
 • Evaluer og sett klare mål for nødvendige og ønskede prioriteringer, samt krav til resultater innen designvalg
 • Unngå økt kompleksitet i løsningen. Økt kompleksitet betyr redusert sikkerhet og driftbarhet.
 • Samarbeid med virksomhetens nøkkelpersoner i forbindelse med oppgradering og forbedring av IT-infrastrukturen
 • Involver og ansvarliggjør ledere og medarbeidere i hele endringsprosessen
 • Ikke glem brukerene
 • Adresser internpolitiske problemer som kan skape utfordringer for moderinseringsprosjektet

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Hyper-V Diaster Recovery

By , 5 november, 2009 00:12

Jim Scwartz (Director of Virtualization Solution, Microsoft) publiserte i går ett innlegg på Microsoft Vitualization Blog som omhandler Microsoft Site Recovery Solution basert på Microsoft Hyper-V.

Her er noen nyttige ressurser om Hyper-V og Diaster Recovery:

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Ukens blog lesning

By , 2 november, 2009 00:39

Etter noen dager med fravær fra jobben pga sykdom og påfølgende innedager i helga, fikk jeg tid til å lese noen interessante blogger. Tok vare på noen linker. Se spesielt de som er merket rødt!

Sikkerhet:
More secure alternative to VPN og  VPNs and IPsec
Security Baselines for Windows 7 and Internet Explorer 8
Using ILM for DMZ Account Management
How to convert local and global groups to universal groups
What I Look for When Hiring IT Security Staff
Security Compliance Management Toolkit Series

Backup:
Learn more about system image backup 

Exchange:
Automating Exchange 2010 Pre-Requisits on Windows Server 2008 
Exchange Server 2010 RTM Upgrade and Installation Notes

System Center:
Renaming the Configuration Manager 2007 Database

Virtualisering: 
EMC Whitepaper Powerpath/VE beskriver forskjellene mellom Powerpath/VE og MRU, Fixed og Round Robin (EMC Performance Optimazion for VMware)
So What Exactly is a Nexus 4000
Cisco Nexus 4001I Switch Module for IBM BladeCenter og Cisco
Vmware vSphere 4 the CPU Cheduler
Nyttige Hyper-V PowerShell script
Increasing the Availability of Virtualised Applications and Services

Microsoft Deployment Toolkit 2010
Windows 7 Deployment Tools part 1 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530017.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 2 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee524789.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 3 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee529974.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 4 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530027.aspx

Litt om  lisensnøkler – MAK og KMS

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Lynkurs: Slik utnytter du mulighetene med virtualisering

By , 22 august, 2009 11:33

Hver fjerde it-sjef i Norge prioriterer virtualisering i 2009. Gartner spår en vekst i salg av virtualiserings-software på 43 prosent i samme tidsrom. Det er mange tilbydere der ute, og mulighetene er overveldende. På dette lynkurset deler våre fagspesialister Madjid Saeedi og Lars Jostein Silihagen sine erfaringer med virtualisering av servere og drift og overvåkning av virtuell infrastruktur. De lærer deg hvordan du velger riktig tilbyder og hvilke muligheter de ulike teknologien gir deg. Viktig for deg som skal investere!

Lynkurset vil bli holdt i Sterias lokaler tirsdag 25 august, meld deg på her: http://www.steria.no/gloria/id/11004464/subid/0

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Virtual Machine Manager 2008 R2 Release Candidate

By , 6 juni, 2009 13:58

System Center VMM 2008 R2 er klar som Relase Candidate, og kan lastes ned via MS Connect (https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?SiteID=799). Microsoft skal etter planen ferdigstille VMM 2008 R2 (RTM) innen 60 dager etter realiseringen av Windows Server 2008 R2. Noen av nyhetene og forbedret funksjonalitet:

Storage Migration
VMware har gjennom vMotion muligheten for å flytte en virtuell maskins ”storage”, og VMM 2008 kan i R2 styre VMware vMotion. Nå vil slik funksjonalitet også bli mulig med Hyper-V for flytting i hosten eller mellom hoster med minimal nede tid. Hyper-V er i dag (før WS 2008 R2) låst til å kun ha en VM per LUN. Nyhetene for Hyper-V er at man etter R2 kan kan bruke et Cluster Shared Volume (CSV). Les med om CSV her: http://blogs.msdn.com/clustering/archive/2009/03/02/9453288.aspx

Tredjeparts CFS vil også bli støttet for de leverandører som har tilsvarende funksjonalitet som CSV.  Veritas volume manager vil også bli støttet ved å administrere diskene som en cluster disk ressurs.

Avsjekk av kompatibel maskinvare av før flytting av VM
Før flytting av en VM til en ny vert server, vil VMM 2008 R2 sjekke om vert serveren har en kompatibel CPU og tilstrekkelige krav for å kunne kjøre VMen som skal flyttes. Dersom vertserveren ikke er kompatibel, kan VMM 2008 R2 dersom funksjonen er aktivert, konvertere VMen slik at den begrenser bruken av visse CPU funksjoner.

 Kø funksjonalitet for Live Migration
Dersom det foregår flere samtidige Live Migrations kan man risikere at flyttingen blir mislykket på grunn av ”kollisjoner” i Live Migration arbeidet. VMM 2008 R2 setter Live Migration automatisk i kø og prøver på ny i bakgrunnen. Dette er hendig når man ønsker å flytte mange VMer i en klynge/samtidig. Les med om Live Migration og denne funksjonens arkitektur i WS 2008 R2 i ”LiveMigrationWhitepaper.xps” fra Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=FDD083C6-3FC7-470B-8569-7E6A19FB0FDF&displaylang=en

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Management and monitoring of virtual environments

By , 18 november, 2008 14:17

Today I had a presentation about System Center Operations Manager and System Center Virtual Machine Manager. The presentation was held in conjunction with a Microsoft breakfast seminar. The topic was management and monitoring of virtual environments.

View SlideShare presentation or Upload your own.

The presentation is written in Norwegian.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Microsoft server software and supported virtualization environments

By , 26 oktober, 2008 23:18

http://support.microsoft.com/kb/957006

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy