Category: Windows Server 2008

VHD nedlastning: Exchange Server 2010 og OCS 2007 R2

By , 18 februar, 2010 13:50
Microsoft har tilgjengeligjort pre-konfigurerte VHD av Exchange 2010 og Office Communicator Server 2007 R2.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Hyper-V Diaster Recovery

By , 5 november, 2009 00:12

Jim Scwartz (Director of Virtualization Solution, Microsoft) publiserte i går ett innlegg på Microsoft Vitualization Blog som omhandler Microsoft Site Recovery Solution basert på Microsoft Hyper-V.

Her er noen nyttige ressurser om Hyper-V og Diaster Recovery:

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Ukens blog lesning

By , 2 november, 2009 00:39

Etter noen dager med fravær fra jobben pga sykdom og påfølgende innedager i helga, fikk jeg tid til å lese noen interessante blogger. Tok vare på noen linker. Se spesielt de som er merket rødt!

Sikkerhet:
More secure alternative to VPN og  VPNs and IPsec
Security Baselines for Windows 7 and Internet Explorer 8
Using ILM for DMZ Account Management
How to convert local and global groups to universal groups
What I Look for When Hiring IT Security Staff
Security Compliance Management Toolkit Series

Backup:
Learn more about system image backup 

Exchange:
Automating Exchange 2010 Pre-Requisits on Windows Server 2008 
Exchange Server 2010 RTM Upgrade and Installation Notes

System Center:
Renaming the Configuration Manager 2007 Database

Virtualisering: 
EMC Whitepaper Powerpath/VE beskriver forskjellene mellom Powerpath/VE og MRU, Fixed og Round Robin (EMC Performance Optimazion for VMware)
So What Exactly is a Nexus 4000
Cisco Nexus 4001I Switch Module for IBM BladeCenter og Cisco
Vmware vSphere 4 the CPU Cheduler
Nyttige Hyper-V PowerShell script
Increasing the Availability of Virtualised Applications and Services

Microsoft Deployment Toolkit 2010
Windows 7 Deployment Tools part 1 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530017.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 2 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee524789.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 3 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee529974.aspx
Windows 7 Deployment Tools part 4 – http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530027.aspx

Litt om  lisensnøkler – MAK og KMS

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Active Directory Rights Management Service – Service Bulk Protection Tool

By , 1 november, 2009 21:25

AD RMS Bulk Protection Tool er et kommandolinjeverktøy for å bulk kryptere eller dekryptere AD RMS beskyttede filer. Kjekt verktøy i forbindelse med tvister eller revisjonsformål. Verktøyet fungerer også bra sammen med funksjonaliteten i File Classification Infrastructure i Windows Server 2008 R2 for å klassifisere og beskytte sensitive bedriftsdata.

AD RMS Bulk Protection Tool: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f9fbe58f-c175-41d0-afdc-6f160ab809cd&displayLang=en

For mer om AD RMS: 

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Fikk spørsmål om Shadow Group i Active Directory 2008 – hva er det?

By , 7 september, 2009 00:12

Jeg hadde ingen god forklaring der og da, så jeg fant ut at her måtte jeg spørre en kompis som heter Google. Google ga heller ikke noe klart svar og Googles (u)venn Bing likeså. Fant derfor ut at jeg måtte gjøre et dypdykk og tror jeg til slutt klarte å finne rett tolkning av Shadow Group.

 -          Først litt om “Fine-Grained Password Policies” (domain functional level Windows Server 2008)

 • ØNSKE: De fleste har en gruppe brukerer i  AD som de ønsker å kunne tilegne egne passordregler med høyere eller lavere krav i forhold til andre brukergrupper. (Administrator kontoer etc..)
 • FØR: I AD før WS2008 functional level ble regler for passord på brukerobjekter i domenet satt gjennom “Default Domain Policy GPO”. Samtlige brukere i domenet har da samme policy for passordregler og “account lockout”. (Det er mulig å få til løsninger rundt dette også i eldre AD, men ingen gode løsninger)
 • NÅ:  I WS2008 AD DS kan man bruke Fine-Grained Password Policies for å sette forskjellige passordregler.
  • Krav for å ta i bruk Fine-Grained password policies:
   • Domain functional lever WS2008
   • Fine-Grained Password Policies kan bare settes på bruker objekter og globale sikkerhetsgrupper
   • Man kan ikke legge en Fine-Grained Password Policy på en OU.

De fleste har brukerkontoer fordelt i forskjellige OUer. Siden man ikke kan sette Fine-Grained Password Policy på en OU er det beste praksis å opprette en global sikkerhetsgruppe med samme navn som OUen, for så å tilegne denne gruppa Fine-Grained Password Policy og melde bruker objekter fra OUen inn i denne gruppa. Denne type gruppe kalles for en SHADOW GROUP.

Hva må man tenke på før man planlegger bruk av Fine-Grained Password Policies:

 • Hvor mange forskjellige passord policies er det behov for?
 • Hvilke spesielle passord egenskaper  og “account lockout” regler er det behov for?
 • Hvilke sikkerhetsgrupper skal man linke de nye passord reglene til?

 

For å bestemme egenskapene til passordene som skal brukes opprettes “Password Settings Object” (PSO) i konteineren “Password Settings Container” under “System”. Opprettelsen av PSO gjøres i ADSI edit eller skriptes med Ldifde kommandoer. I skjermbildet over er den golbale sikkerhetsgruppen “Brukere Lillehammer” en Shadow Group.

Dersom man ikke linker inn en PSO mot et brukerobjekt eller gruppe, blir “default domain policy GPO” benyttet.

For å se resultatet av en PSO for en bruker kan man bruke kommandoen:
dsget user <User-DN> -effectivepso

Se tabell for egenskaper som kan settes i en PSO her: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754461(WS.10).aspx Se spessielt  “msDS-PasswordSettingsPrecedence” som sier noe om hvilken PSO som skal få prioritet dersom et objekt har flere tildelte PSO.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Slide:ology – The art and science of creating great presentations

By , 21 august, 2009 21:28
Slide:ology

Slide:ology

Fikk ny bok i postkassa mi i dag, Slide:ology – The art and science of creating great presentations av Nancy Durarte. Boka er skrevet for de som ønsker å forbedre sin presentasjonsteknikk og da spesielt hvordan deisgne PowerPoint/slides. Det gis gode tips og veiledning til hele prossesen med å lage og gjennomføre en presentasjon som vil bli husket av publikum, og hvor de faktisk sitter igjen med hva du ønsket å fremme.

Ser frem til å lese og jobbe med boka! 

 

Sjekk disse:

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

WS2008 R2 RTM

By , 16 august, 2009 16:42

Windows Server 2008 R2 RTM er lagt ut for nedlasting fra MSDN/TechNet: http://blogs.technet.com/tommy_pedersen/archive/2009/08/16/last-ned-windows-server-2008-r2.aspx

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Active Directory grupper

By , 21 april, 2009 13:07

AD har flere forskjellige gruppetyper (Domain local, Global, Universal) og i tilegg kan man velge om gruppen skal være distribusjonsgruppe eller sikkerhetsgruppe. Typisk benyttes distribusjonsgrupper for e-mail. Er man usikker på hva slags gruppe man oppretter må valget bli sikkerhetsgruppe, som er det vanligste gruppevalget.

-          Domain local groups (groupType = 4): Gruppene blir brukt til å styre tillatelser til ressurser som ligger i samme domene som gruppen. Kan konverteres til en Universial gruppe (Domain Local gruppen må inneholde en annen Domain Local gruppe for at man kan gjøre konvertering).  

o   Windows 2000 Mixed mode:

§  Kan inneholde: Bruker/PC/Server kontoer og kun globale grupper.

o   Native mode (W2000 eller WS2003)

§  Kan inneholde: Brukere/maskin- kontoer, andre Domain local groups fra samme domene og globale grupper

 

-          Global groups (groupType = 2): Typisk vil man bruke globale grupper nå man ønsker å gruppere brukere som for eksempel deler samme applikasjon. Globale grupper kan være medlem av andre globale grupper, domene lokale grupper og universal grupper. Kan konverters til Universal gruppe (Gruppen må inneholde en annen Global gruppe for å kunne konvertere).

o   Windows 2000 Mixed mode:

§  Kan inneholde: Bruker/maskin -kontoer. Kan gis tilgang til andre domener. Kan ikke ha andre grupper som medlemmer.

o   Native mode (W2000 eller WS2003)

§  Kan inneholde: Brukere/maskin –kontoer fra samme domene, andre globale grupper fra samme domene

 

-          Universal groups (groupType = 8):  disse gruppene brukes når man har trær eller skog som har Global Catalog (GC). Universal grupper kan neste globale grupper med det formål å tildele tillatelser til å tilknyttede ressurser i flere domener. I Windows 2003 kan ikke universale sikkerhetsgrupper  være medlem av en globale grupper, men kan være medlem av lokal gruppe.  Kan konverteres til enten Domain Local eller Global.

o   Windows 2000 Mixed mode:

§  Universal sikkerhetsgrupper finnes kun i domener som er native mode (nTMixedDomain = 0).

o   Native mode (W2000 eller WS2003)

§  Kan inneholde: Brukere/maskin –kontoer, globale grupper  og andre universal grupper

 

Ved nøsting av grupper lokalt og på tvers av domener er denne tabellen fin å bruke:

Group Type

Can Be Nested into Local

Can Be Nested into Domain Local

Can Be Nested into Global

Can Be Nested into Universal

Local

No

No

No

No

Domain Local

Yes

Yes, if in the same domain

No

No

Global

Yes

Yes

Yes, if in the same domain

Yes

Universal

Yes

Yes

No

Yes

 

-          For tildeling av ressurser i domenet må man også tenke på Built-in Groups. Dette er grupper som blir opprettet når man installerer Active Directory. Noen av de viktigeste Built-in gruppene i AD:

o   Account Operators: Medlemmer av denne gruppen vil ha rettigheter til å ”Allow logon locally” og med det å ”slå av” rettigheter lokalt på en server. Gruppens medlemmer har også mulighet til å opprette, endre eller slette brukere, grupper og maskiner i OU: Users og Computers.

o   Administrators: Medlemmer av Administrators har nesten alle brukerrettigheter, og har fulle rettigheter på alle servere og kan sette rettigheter på andre brukere.

o   Backup Operators: Denne gruppen har ingen medlemmer etter installasjon av AD. Alle medlemmer som blir lagt til denne gruppen får ”Allow logon locally, backu up files and directories, change the system time, Force shutdown fra remote, restore files and directoryes og slå av systemets rettigheter”.

o   Network Configuration Operators: Har rettigheten til å endre IP konfigurasjon på servere og klienter i domenet.

o   Incoming Forest Trust Builders: Har rettighet til å lage one way trust til root domenet

o   Print Operators: Meldemmene i Print Operators har rettigheter til å administrere printeressurser/objekter i AD. Har Allow logon locally.

o   Server Operators: Allow logon locally, og rettigheter til å ta backup av filer og mapper, endre systemtid, slå av maskiner remote, gjenopprette filer og mapper.

o   Remote Desktop Users: Kan logge seg på remote mot DC

o   Performance Log Users: Kan se på performance counters, log og feil på DC

o   Performance Monitor Users: Kan se på performance counter på DC

o   Users: Medlemmene av Users kan kjøre applikasjoner og bruke nettverksprintere.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

MCITP Windows 2008 Server Administrator

By , 23 desember, 2008 00:24

December 15th I passed the 70-646 MCITP Windows 2008 Server Administrator, and today I passed the 70-643 WS2008 Application Infrastructure.

Finally, well-deserved Christmas holidays!

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring (70-640)

By , 1 desember, 2008 12:39

Today, at the first day of Advent, I passed the Windows Server 2008 Active Directory configuring (70-640). Very happy with it!

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy