Snart ferie…

By , 30 juni, 2009 23:29

Ferien begynner å nærme seg, og ferien skal krysses av i kalenderen the PowerShell way..

# LJ_Ferie.ps1
# Lars Jostein Silihagen, 01.07.2009
# Oppretter ny hendelse i Outlook kalender

# Setter Outlook som objekt og kobler mot kalender mappen
$outlook = New-Object -com outlook.application
$namespace = $outlook.GetNamespace("MAPI")
$calendar = $namespace.GetDefaultFolder(9) # 9 = kalender

# Legger til ferie i Outlook kalenderen
$ferie = $calendar.Items.Add(1)
$ferie.Start = "18. july 2009"
$ferie.AllDayEvent = $true
$ferie.End = "3. august 2009"
$ferie.Subject = "Lars Jostein har FERIE!!"
$ferie.Location = "Et sted med sol, blå himmel og fiskemuligheter"
$ferie.Importance = 2 # High importance
$ferie.BusyStatus = 3 # Out of office
$ferie.body = "http://www.yr.no/"
$ferie.save()
#EOF

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy