MANUS: System Center Operations Manager 2007 (R2)

By , 30 mars, 2009 15:15

Jeg holdt en forelesing om Microsoft System Center Operations Manager 2007 (R2) under den årlige MANUS konferansen i Kristiansand 30/3-09.

Presentasjonen kan dere lese her:Dersom du har vanskeligheter med å se presentasjonen, kan den også lastes ned her: http://www.slideshare.net/LarsJostein/manus-scom-ljs

The presentation and post is written in Norwegian.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy