Category: Div

Verktøykassa: USB-penn med mulighet for boot fra ISO-fil

By , 1 februar, 2011 00:23

I “feltet” kan det oppstå behov hvor man må benytte verktøy som krever installasjon eller “live”-start av operativsystem under maskinens oppstart. Typiske eksempler kan være behov for å starte på “media” for å utføre firmware-oppdateringer, starte Ubuntu live, Windows 7 installasjon eller for å starte verktøy slik som UltimateBootCD eller DaRT. Oppstart fra USB-penn med mulighet for å velge hvilken ISO-fil eller partisjon man ønsker å starte fra gir gode muligheter for å lage en nyttig verktøykasse.

Ved siden av ISO-filer har jeg også fylt min USB-penn med hendige verktøy fra Sysinternals Suite, editorer, PowerShell installasjon med script samling og ikke minst SCCM Toolkit V2 – er avhengig av Trace32!

For å kunne gjøre boot fra ISO-filer bruker jeg Grub4Dos:

  1. Last ned og ekstraher filen grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip
  2. Sett inn en USB-penn (NB: all data blir slettet) og fra filen du lastet ned start programmet: grubinst_gui.exe (Run as administrator..)

  3. Velg RIKTIG USB-penn, velg Whole disk (MBR), kryss av for Don’t search floppy og velg Install. Tips: I noen tilfeller må USB-pennen preppes for eksempel med Diskpart.
  4. Last ned og ekstraher filen Grub4DOS – ver. 4.4 2009-03-31 Official Release og kopier filen “grldr” til USB-pennen.
  5. Kopier oppstartbare ISO-filer til USB-pennen. For eksempel Microsoft Windows 7.
  6. Lag en GRUB meny og lagre denne som menu.lst på USB-pennen.

Eksempel på GRUB meny (menu.lst)
timeout 5
default 0

title Windows 7 x64
map (hd0,0)/Windows7x64.iso (hd32)
map –hook
chainloader (hd32)
boot

title DaRT
map (hd0,0)/DaRT.iso (hd32)
map –hook
chainloader (hd32)
boot

title CommandLine
commandline

title Reboot
reboot

I eksemplet for menu.lst oppnås valget om å starte Microsoft Windows 7, DaRT, CommandLine, eller Restat av maskinen.
Lykke til! Hvor lenge klarer du å holde orden i verktøykassa di? ;-)

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Sterkblanding.no

By , 16 mars, 2010 00:59

Ved siden av blogging på blog.silihagen.net blogger jeg også på sterkblanding.no.

Les min første post på sterkblanding.no:

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy