Nytt innlegg på Steria Tech blogg – AD delegering

By , 9 mai, 2014 09:08

Beste praksis for delegering av rettigheter i Active Directory Domain Services og tips til verktøy for kartlegging og analyse av eksisterende rettigheter

http://tech.sterkblanding.no/2014/05/09/active-directory-og-mysteriet-om-delegerte-rettigheter/

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy