Get-InstalledApplications.ps1

By , 19 mars, 2012 10:52

Har publisert ett PowerShell script som er hendig for å hente ut oversikt over installerte applikasjoner på en Windows 7 klient.

Scriptet kan lastes ned fra Microsoft TechNet Gallery for Script Repository: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Get-InstalledApplicationsps-e2aee784

Scriptet henter alle installerte applikasjoner basert på avinstallasjonsinformasjon i Registry og oppretter en WQL-query for hver applikasjon. Scriptet kan for eksempel være til god hjelp for personell som arbeider med applikasjonsdistribusjon eller querys i SCCM.

Følgende objekter returneres:
• AppName
• AppVersion
• AppVendor
• UninstallString
• AppGui
• WQLQuery

Example:
Get a list of installed applications on local computer:

Get-InstalledApplications.ps1

AppName : Aruba Networks Virtual Intranet Access
AppVersion : 2.0.1.0.30205
AppVendor : Aruba Networks
UninstallString : MsiExec.exe /X{F5CE8021-D68C-44A9-A69E-14725B63212D}
AppGUID : {F5CE8021-D68C-44A9-A69E-14725B63212D}
WQLQuery : SELECT * FROM Win32Reg_AddRemovePrograms WHERE Displayname LIKE ‘Aruba Networks Virtual Intranet Access 2.0.1.0.30205′ AND Version LIKE ’2.0.1.0.30205′

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy