PowerShell SendKeys

By , 15 november, 2009 22:59

# Login script burde inneholde litt god PowerShell kode..:
[void] [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(«‘System.Windows.Forms»)
[System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait(«^%({DOWN})»)
# Gir brukerne en god start på dagen og kanskje support en liten utfordring.. :-)

I forbindelse med skripting er det av og til behov for å sende tastetrykk til applikasjoner eller til installasjonsprosedyrer. Eksemplet over viser hvordan ”tastetrykk” kan sendes med PowerShell, her med kombinasjonen ”ctrl + alt + down arrow”.  En kombinasjon som vil snu skjermbildet opp ned.

En liste over «kodene» for ”SendKeys”: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/winpsh/convert/wshsendkeys.mspx

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy