Presentasjon vSphere 4 What’s new oppdatering av Stein Wilhelmsen

By , 2 juni, 2009 17:14
Stein Wilhelmsen

Stein Wilhelmsen

Stein Wilhelmsen, Senior Partner SE, VMware Norge holdt en presentasjon om VMware vSphere 4 og ”whats new” og ”Virtual Data Center Operating System”  under VirtualPower 09. Presentasjonen med video finner dere her: http://commaxx.exss.no/webtv/pages/?clipid=22&sid=0  (ca 45 minutter)

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy