Microsoft Management Summit 2009

By , 23 april, 2009 23:25

MMS 2009 (www.mms-2009.com) og Las Vegas nærmer seg med stormskritt og det er vel unødvendig å si at jeg gleder meg!? Mange spennende foredrag, hands-on-labs, diskusjonsbord, vNext fokus grupper og mange utstillere. Det blir vanskelig å velge blant alle de spennende sesjonene. Foreløpig har jeg satt meg opp på det som synes best innen Configuration Manager, VMM, Hyper-V og Operations Manager. Ser ut til at vi blir ca 30 fra Norge i år så vi blir en bra gjeng! Har hørt noen rykter om at de  kaster terninger der borte også…

MSGOODIES skrev en post om ”A day at Tech-Ed the PowerShell way” og den beskriver nok også en god MMS dag :-D

Start-Service $body

Set-Location $bathroom
Clear-Item $body

Set-Location $restaurant
Get-Item $breakfast | Format-table | Add-Content $body

Set-Location $bathRoom
$body.oldFood | Out-Null
Clear-ItemProperty $body teeth

Set-Location $desk
$today=(Get-Date).Date
$potentialSessions=Get-ChildItem $sessions | `
 Where {$_.description -gt $interest -and $_.date -eq $today} | foreach {
  $_ | Add-Member Noteproperty Priority (read-host "Priority") -Passthru
 } | where {$_.priority}
$plannedSessions=$potentialSessions | group timeslot | foreach {
 $_.group | sort priority | select -first 1
}

Set-Location $conferenceCenter
$informationOverload=$false
$plannedSessions | foreach {
 if ($informationOverload) {
  Start-Sleep -Minutes 90
  $informationOverload=$false
 }
 else {
  Invoke-Item $_ | where {$_.content -notlike "sales pitch"} | `
   Add-Content -path $body.brain
 }
 [void] (Start-Sleep -Minutes 30) -and (Add-Content $body $coffee)
 if ($body.brain.overloaded) {$informationOverload=$true}
}

Set-Location ($anywhere | where {$_.beerCount -gt 5 -and $_.price -eq $null} | select -first 1)
while ($body.thirsty -and $body.alcoholPercentage -lt 1.5) {
 Add-Content $body $beer
}

Set-Location $hotelRoom
Start-Sleep -minutes (60*7)

# See you tomorrow ;)

 

 

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy