ConfMgr 2007 R2 – Software Metering

By , 22 april, 2009 08:18

For å overvåke og klartlegge applikasjonsbruk benytter Configuration Manager funksjonen Software Metering. Hensikten er å finne bruksmønstre så som når applikasjonen ble startet og når den ble avsluttet, eller om applikasjonen i det hele tatt blir brukt.

Software Metering benytter seg av to hovedkomponenter for innsamling av data. Dette er Configuration Manager  agenten som benyttes ute på klientene (med Software Metering aktivert) og  et sett med Software Metering regler.  Agenten benytter seg av Windows Management Instrumentation (WMI) for innsamling av data til Configuration Manager databasen, og viser så bruksmønster i form av rapporter gjennom verktøyet Configuration Manager WEB reporting. Reglene bestemmer hvilke applikasjoner som skal overvåkes og hva man ønsker kartlagt. Reglene kan opprettes automatisk av Configuration Manager, eller de kan opprettes manuelt av driftspersonale.

Software Metering kan settes opp til å innhente følgende data:

 •  Bruksmønster
  o Start tid
  o Slut tid
  o Meter data ID
  o Ressurs (klientnavn)
  o Brukernavn
  o Brukere via Terminal Server
 • Applikasjonsinformasjon
  o Applikasjonsnavn
  o Applikasjonsversjon
  o Applikasjonsspråk
  o Navn på firma som har utviklet applikasjonen
 • Software Metering kan også settes opp til å gjøre filovervåking:
  o Fil ID
  o Fil navn
  o Fil versjon
  o Fil beskrivelse
  o Fil størrelse (KB)

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy